Na czym polega automatyzacja produkcji przemysłowej?

Na czym polega automatyzacja produkcji przemysłowej?

Żyjemy w dobie tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej – to wielka przemiana, która rozgrywa się na naszych oczach. Polega na automatyzacji procesów poprzez przeniesienie wielu czynności zawodowych na maszyny oraz oprogramowanie koordynujące ich działania i oczywiście kontrolowane przez człowieka. Jak automatyzacja produkcji przebiega w praktyce? Jakie rozwiązania technologiczne są wdrażane w ramach automatyzacji? Sprawdźmy!

Automatyzacja produkcji w zakładach przemysłowych

Wytwarzanie przeróżnych produktów na szeroką skalę nie byłoby możliwe bez zautomatyzowania procesów produkcyjnych – czyli użycia maszyn takich jak na przykład podajniki, wysięgniki i czy pojazdy wspierające transport wewnątrzzakładowy (czyli tak zwany transport bliski). Maszyny te odgrywają obecnie niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu wielu zakładów. Wyobraźmy sobie ogromny zakład przemysłowy wytwarzający produkty spożywcze – dajmy na to dżemy. Zastanówmy się, co stałoby się, gdyby to przedsiębiorstwo z dnia na dzień postanowiło zrezygnować z użycia wszystkich maszyn na rzecz siły ludzkich rąk? W pierwszej kolejności wpłynęłoby to oczywiście na znaczne podwyższenie ceny produktu, następnie na ograniczenie produkcji co ponownie miałoby negatywny wpływ na cenę. W najbliższym czasie pojawiłyby się również w takim zakładzie problemy z płatnościami oraz utrudnienia w kontakcie pomiędzy innymi placówkami firmy. Dlaczego? Ponieważ nowoczesne zakłady są w pełni zautomatyzowane. To nie tylko automatyzacja procesów produkcji, lecz również wszystkich innych procesów firmowych.

Automatyzacja przebiegu procesów firmowych

W dużym, nowoczesnym przedsiębiorstwie optymalizacja procesów powinna dotykać każdej płaszczyzny funkcjonowania takiego zakładu. To między innymi przepływ dokumentów pomiędzy poszczególnymi działami – dokumenty możemy przenieść do wersji cyfrowej, dzięki czemu sprawniej możemy je przesyłać i archiwizować. Sercem automatyzacji w takim zakładzie jest oprogramowanie, z pomocą którego możemy sprawować kontrolę nad przebiegiem tych oraz wszystkich innych procesów firmowych. Możemy również sterować działaniem maszyn i kontrolować efektywność poszczególnych działów – te innowacyjne rozwiązania z pewnością będą wdrażane również mniejszych zakładach. Automatyzacja to optymalizacja i znaczne odciążenie firmowego zespołu. Co zrobić z zyskanym wolnym czasem? Cóż, jak głosi stare przysłowie "czas to pieniądz" możesz więc na przykład skupić się na realizacji firmowych celów i ich spieniężeniu.